Even voorstellen

Wie ik ben

Mijn naam is Marijke van der Steen (geboren in 1968) en ik woon in Voorschoten.
Opgegroeid met dieren, kies ik sinds mijn 25-ste jaar heel bewust om met honden te leven.

Door het leven met mijn eigen honden en ook daarbuiten (o.a. door werk in het asiel) mocht ik vele verschillende honden leren kennen en van hen houden.
Zij brachten mij veel vragen over hun (probleem)gedragingen. Door levens en tijd te delen probeerde ik me steeds in hen te verplaatsen. Ik wil altijd weten wie zij van zichzelf, dus van binnen uit, zijn: hoe zij beleven en zich voelen. Ook wat zij nodig hebben om maximaal gezond en gelukkig te bestaan.
Dat bestaan wil ik geven. Ik verdiep me graag in hun intrinsieke behoeften en motivatie. Dieren fascineren mij op die manier maar ik wilde me specialiseren in honden.

Als psycholoog (Drs. Klinische en Gezondheidspsychologie, met aantekening Sportpsychologie) ben ik lang in de jeugdzorg werkzaam geweest, maar wilde mijn kwaliteiten nóg liever gebruiken in het belang van dieren. In het voorjaar 2014 startte ik dan ook Wakkere Makker, bedrijf in hondenservice. Kleinschalig en gericht op de behoeften van honden, die per hond en situatie kunnen verschillen, oftewel zorg op maat. Hierop is het huidige aanbod gebaseerd. Inmiddels is het aanbod verfijnd vanuit de nodige professionele verdieping in kennis en ervaring.
In december 2017 heb ik de opleiding tot Kynologisch Gedragstherapeut volbracht. Eerder al de opleidingen tot Kynologisch Instructeur (december 2016) en Erkende Honden Uitlaatservice (najaar 2014). Alle drie de opleidingen zijn gedaan aan de Martin Gaus Academie te Lelystad. Natuurlijk blijf ik mijn kennis verdiepen en volg hiervoor nascholingen.

Door mijn gretigheid om te (blijven) leren en verdiepen heb ik ook echt ál mijn praktijkervaringen in het werken voor honden aangegrepen om te (blijven) groeien en steeds meer van hen te doorgronden. En met name díe ervaringen hebben sinds mijn specifieke keuze in 2014 én na het afronden van de specifieke opleidingen, werkelijk een enórme vlucht genomen, waar ik onnoemelijk dankbaar voor ben. Ik ben maximaal in staat gesteld met hulp van de juiste mensen om al mijn kwaliteiten in te zetten voor honden en hun eigenaren en heb alle kansen gegrepen om het beste te (leren) doen.
En nu, door deze weg en leerschool, in staat gebleken, om complex probleemgedrag van honden glashelder en zorgvuldig te analyseren en verrassend eenvoudig, maar fundamenteel te behandelen, met een blijvend goed resultaat.

Mijn honden Zep & Jordy verdienen hier ook vermelding en niet alleen als meest trouwe kameraden. Als collega’s Wakkere Makker vergezellen zij waar ze kunnen én nemen hun werk minstens zo serieus als ik.
Zij zijn écht bijzonder …. goed! Élke dag met honden zijn en met hen communiceren voelt rijk. Voor mij is het een voorrecht daar het beste voor en mee te mogen doen.
Honden leren en ontwikkelen zich op een bijzonder interessante, slimme manier, wanneer zij hier de passende gelegenheid voor krijgen. Ik wil hen die mogelijkheden (blijven) bieden. Liefde, kennis en ervaring, zijn de basis van Wakkere Makker.