Privacyverklaring

Privacyverklaring Wakkere Makker

Contactgegevens:
Frans Halsplantsoen 95
2251XD Voorschoten
06 8353 7474
marijke@wakkeremakker.nl

De persoonsgegevens van onze klanten worden door Marijke van der Steen verwerkt en opgeslagen.
Wakkere Makker heeft de noodzaak om uw persoonsgegevens te verzamelen en op te slaan. Wij gebruiken deze gegevens om u als klant te kunnen begeleiden en onze diensten te factureren. Hiervoor hebben wij in ieder geval naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres nodig van onze klant. Ook hebben wij de naam, ras en leeftijd van de hond(en) nodig.
De gegevens zullen nooit aan derden worden doorgegeven behalve op uitdrukkelijk verzoek van de klant (bijvoorbeeld voor overleg met uw dierenarts).

Bewaartermijn:
De verslagen van onze lessen worden bewaard als archief voor onszelf.
De persoonsgegevens worden bewaard voor minimaal 7 jaar i.v.m. de wettelijke minimale bewaartermijn van zakelijke gegevens. Hieronder vallen de facturen, kilometer overzichten en agenda.
Wakkere Makker slaat de persoonsgegevens van onze klanten op voor het eventueel versturen van de nieuwsbrieven, gericht uitnodigen voor lessen en delen van mogelijk interessante kennis. Dit betreft naam, e-mailadres en gevolgde diensten.

Al onze klanten hebben recht op inzage en het anonimiseren van hun gegevens. Op aanvraag kunnen wij in onze verslagen de persoonsgegevens anonimiseren. Na 7 jaar kunnen wij op aanvraag de facturen, overzichten en werkuren overzichten verwijderen.
Al onze klanten kunnen ten allen tijden hun gegevens uit onze mailinglijst laten halen. Dit kan door een e-mail te sturen naar marijke@wakkeremakker.nl. U krijgt bericht wanneer dit is gedaan.
Voor onze mogelijke lidmaatschappen bij verschillende vakgroepen zullen wij altijd geanonimiseerde gegevens verstrekken (aantal klanten, welk type dienst, etc.).