Individuele training

Individuele training

  • praktische begeleiding van uw hond(en), met of zonder gedragsproblemen, samen met u
  • de basis voor u en uw hond(en) om elkaar voor het leven te leren begrijpen en samen te werken

Individuele training is geschikt voor honden van álle leeftijden. (Leren) samenwerken met uw hond vormt de basis van de training. U leert en oefent vaardigheden*, doet kennis op en verkrijgt inzicht om uw hond zodanig te kunnen begeleiden en verzorgen, dat hij/zij zich maximaal gezond kan ontwikkelen. De training wordt afgestemd en toegepast vanuit de individuele voorgeschiedenis, leeftijd, ontwikkelingsfase, mate van gezondheid/belastbaarheid en leefomstandigheden van uw hond. Ook is dit aanbod bedoeld voor het ombuigen van ongewenst gedrag van uw hond naar gewenst gedrag.

Praktische aanpassingen
De training bestaat onder andere uit praktische aanpassingen (thuis) maken, praktische sturing zowel thuis als buiten aanleren en oefenen, omgangsregels overeenkomen en deze leren toepassen en (basis)training van gewenste gedragingen op basis van samenwerken tussen u en uw hond. Naast het aanleren en oefenen van praktische vaardigheden, bespreken we altijd de ontwikkelingen, de hiaten en de
leerervaringen vanuit het oefenen van de aangeboden stof. Zo volgen we steeds het ontwikkeltempo van uw hond en u. De trainingen vinden zo veel mogelijk plaats in de leefomgeving van uw hond; aanlijn- en losloopgebieden, huis en directe huisomgeving, oftewel “real-life”. Echter, indien noodzakelijk of gewenst kunnen de trainingen gestart worden vanuit de trainingshal van de Martin Gaus Hondenschool in Katwijk. Deze locatie biedt het voordeel van een bescherm(en)de omgeving voor uw hond.

Bouwen aan de relatie met uw hond
U leert tijdens de trainingen om (verder) te bouwen aan de relatie met uw hond(en) en deze te bestendigen, voor de lange termijn. Wanneer de ontwikkeling afwijkt, leert u dit te (h)erkennen. Wanneer de ontwikkeling van uw hond stagneert, leert u hoe u zelfstandig in staat bent om een stap terug te doen in de training, om vervolgens weer vooruit te kunnen. Daarom worden trainingen stapsgewijs opgebouwd. U vormt zo samen met uw hond(en) een eigen, stevig fundament.
Mijn doel van de begeleiding voor u is, om u zo snel mogelijk zélfstandig en zélfverzekerd, de juiste sturing te laten geven aan uw hond(en). Vanuit vertrouwen en positieve samenwerking, dus zonder domineren en/of druk. Eventuele ervaren druk wordt juist weggenomen bij de hond (en u), door vriendelijke, respectvolle, duidelijke en dus geweldloze sturing.

Lees hier meer over de visie en werkwijze van Wakkere Makker.

Gebruik van een slipketting is uitgesloten, ook buiten de training. Gebruik van muilkorf en/of muilband kan worden aangeleerd, met expliciete juiste instructie en training voor de juiste toepassing van deze middelen. U leert tijdens de training “door de ogen van uw hond” te kijken. Dus ook in (w)elke situatie, u wat wél en níet moet doen in het belang van uw hond en anderen. Dus ook hoe u uw hond veilig begeleidt en wanneer, u welk hulpmiddel wél en ook níet dient te gebruiken én waarom. U leert zich te verplaatsen in de belevings- en gevoelswereld van uw hond.

Vaardigheden: aanleren van gewenst gedrag (met of zonder clicker), inslijten (conditioneren) van gewenst gedrag, respectvolle omgangsvormen en communicatie met tussen uw hond en u. In feite alle vaardigheden om zo ontspannen en leuk mogelijk samen (dagelijkse bezigheden en) het leven te beleven.

Voorbeelden van vaardigheden
Leren passeren van bepaalde prikkels (mensen, honden, verkeer, zowel los van de lijn (met of zonder gebruik van sleeplijn) als aangelijnd, het nut en de werking van een sleeplijn, meelopen met slappe lijn, lopen/rennen naast de fiets, los kunnen laten (bek open), hier komen, apporteren, hoe en wanneer van belonen of te negeren, hoe en wanneer te begrenzen, timing van interventies, hondentaal leren “lezen”,
bezoektraining, deurbeltraining, terrastraining, et cetera.

Meer weten over de individuele hondentraining?
Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met mij op.