Werkwijze

Visie & werkwijze

Hondengedragstherapie lijkt inmiddels een verouderde term, voor hoe dit vak inmiddels ontwikkeld is. Natuurlijk, wanneer u gedrag van uw hond(en) als problematisch ervaart en hier hulp voor zoekt, bent u bij Wakkere Makker aan het juiste adres. Gedrag is het zichtbare, dat we kunnen waarnemen, begrijpen en ook kunnen ombuigen door de juiste sturing/begeleiding. We weten hoe honden (kunnen) leren en in de omgang met honden is het essentieel om kennis van de juiste leerprincipes en de juiste methoden toe te passen. Allemaal in belang van het optimale welzijn van uw hond en de optimale band tussen uw hond met u.

Gevoelsleven van honden
Gelukkig is er de laatste jaren, vanuit wetenschappelijk onderzoek, groeiende kennis ontwikkeld en hiermee ook groeiend bewustzijn van het gevoelsleven van honden (en ook van andere dieren). Ook dit is -en zeker bij honden- goed waar te nemen. Hierop is de huidige (gedrag)therapie dan ook vérder ontwikkeld. Het reikt verder dan een beïnvloeding van gedrag. Door ook de gemoedstoestand van uw hond te leren (onder)kennen, kunnen we beter aansluiten op zijn/haar behoeften en op zijn/haar leer- en aanpassingsmogelijkheden. En daarmee dus beter (be)handelen. Te stellen vragen zijn bijvoorbeeld: wat motiveert uw hond, om zich in een bepaalde situatie, op een bepaalde manier te uiten, hoe en wat ervaart hij/zij eigenlijk? Hoe kunt u dit (h)erkennen aan zijn/haar gedrag? Wat is er nodig om uw hond zich gezond(er) te kunnen laten ontwikkelen/bestaan?

Een hond in balans
Een hond in de juiste mentale en fysieke balans, met de juiste relatie met, en sturing van u, geeft hem/haar het volwaardige bestaan, waar hij/zij mijns inziens recht op heeft.
Het doel van de behandeling is náást het oplossen van zogenaamd probleemgedrag, dan ook breder, namelijk: uw hond mentaal en fysiek in een optimale conditie krijgen en houden, vanuit een gezonde wederzijdse relatie tussen uw hond en u.

Affect, plezier en positieve leerervaringen zijn essentieel voor het bouwen en onderhouden van een gezonde, wederzijdse relatie. Maar zeker ook: gevoelens van veiligheid, autonomie en een zekere mate van voorspelbaarheid in handelen.
Wederzijds vertrouwen moet je immers bouwen… Al deze waarden vormen de rode draad van de behandeling.

Authenciteit van uw hond
Authenticiteit van uw hond wordt beschermd en zelfs uitgelicht, opgezocht.
Behandeling van uw hond gebeurt vanuit zijn/haar éigen (oftewel intrinsieke) waarde, persoonlijke en natuurlijke behoeften én zijn/haar intrinsieke motivatie. Dit vergt áltijd begrip, kennis, inzicht, inlevingsvermogen én bijna altijd verander(en)d gedrag van ú.
Ik zal altijd samen met u in kaart brengen, vanuit de ogen van uw hond, wat er speelt en nodig is. Het doel is altijd sowieso een goede relatie opbouwen of houden met uw hond, in het belang van het welzijn van uw hond en u. Als u begrijpt waarom uw hond bepaald gedrag vertoont en zelf leert of kunt “lezen” vanuit welke emotie dit voortkomt, zult u beter is staat zijn om gedrag zodanig te sturen, waardoor de ontspanning van uw hond thuis en in andere omgevingen toeneemt en een betere balans voor hem/haar ontstaat, indien nodig. (Gevoel van) veiligheid staat voorop.

Geen druk op de hond
We gebruiken (of leren) vriendelijke, duidelijke, voorspelbare sturing (aan), zonder druk uit te oefenen op de hond. Integendeel, we halen de druk juist weg bij de hond (en u).
Een hond kan immers alleen maar vanuit gevoel van veiligheid, vertrouwen opbouwen en de juiste leerervaringen opdoen, die hem/haar zelfvertrouwen geven en (leren) vertrouwen in de wereld waarin hij /zij leeft.

Meer weten over mijn werkwijze?
Wilt u hier meer over weten of heeft u hier vragen over? Neem dan contact met mij op.